Таастаах кытыл – Visit Yakutia

Visit Yakutia

Турбаза "Таастаах Кытыл"

«Таастаах кытыл», аренда дома на воде.
 
Сап-бординг. Ленские столбы. Тукулан. Наскальные рисунки. Река Лена, с. Улахан-Ан Хангаласский улус (140 км.)